Therapie

Evenals voor een mens zonder beperkingen is het sporten voor een gehandicapte een gezonde en plezierige bezigheid. Helaas zijn niet alle sporten voor hen toegankelijk. Gelukkig behoort het paardrijden wèl tot de mogelijkheden, vooral omdat de maneges beschikken over geschikte paarden, aangepast materiaal en vooral belangrijk: iedereen kan op zijn/haar eigen niveau rijden.

Voor de gehandicapten betekent het paardrijden veel meer dan alleen een gezellige vrijetijdsbesteding. Ze blijven lichamelijk actief en bij sommige ruiters verbetert de motoriek aanzienlijk en heeft het paardrijden een therapeutische werking. Bij anderen wordt door de omgang met paarden en andere ruiters het zelfvertrouwen behoorlijk versterkt.

Wekelijks kunnen honderden ruiters paardrijden bij onze lidstichtingen, zowel kinderen, jeugd en volwassenen. Het gaat om mensen met een beperking, dit kan een verstandelijke of lichamelijke handicap zijn of een gedragsstoornis. In 2015 werd er door ongeveer 1300 ruiters uit 48 gemeenten bijna 40.000 uur paardgereden!

Het rijden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van gespecialiseerde rij-instructrices, artsen en fysiotherapeuten.
Deze deskundigen worden weer bijgestaan door vele vrijwilligers omdat een deel van de ruiters een 1 op 1 begeleiding nodig heeft.