Home

VPGO-homepage

Welkom op de vernieuwde website van Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning, kortweg VPGO.


De VPGO is een vereniging waar 12 stichtingen zijn aangesloten die het paardrijden mogelijk maken voor ruiters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De lidstichtingen hebben hiervoor speciaal opgeleide instructeurs in dienst en paarden en pony’s die geschikt zijn voor deze ruiters.


De VPGO ondersteunt haar leden door een platform te bieden om kennis en ervaring uit te wisselen en biedt financiële ondersteuning door de verkoop van gebruikte kleding. Voor ruiters met een beperking is extra materiaal nodig en zijn de groepen kleiner waardoor de kosten hoger zijn.

Tevens wordt er 1x per twee jaar een Landdag georganiseerd waar de ruiters hun rijvaardigheid kunnen tonen. Maar de Landdag is vooral een groot feest is waar je elkaar kunt ontmoeten met leuke muziek en allerlei activiteiten.