Algemene info

Gegevens Kamer van Koophandel:

RSIN:                  816413071

KvK-nummer:       40075645

Statutaire zetel:    Enschede

Bankrekeningnummer: NL97 ABNA 0590 4372 32

De VPGO is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt onder meer in dat giften aftrekbaar zijn.

De VPGO wordt bestuurd door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen, behoudens een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

De bestuursleden hebben geen hoofd- en of nevenfuncties die strijdig zijn met hun bestuurslidmaatschap.