Kledingactie

Hoewel de lidstichtingen nauwelijks betaalde krachten in dienst hebben en zo goed als al het werk door vrijwilligers gedaan wordt, kost dit alles veel geld. Maneges moeten worden onderhouden, paarden verzorgd en zadels vervangen. Hiernaast zijn er andere investeringen noodzakelijk om het paardrijden mogelijk te blijven maken. Denk hierbij aan tilliften voor rolstoelers.

Mede door stijgende exploitatiekosten van de maneges, de verlaagde subsidies en de geringe draagkracht van ruiters, zijn de lidstichtingen erg afhankelijk van de inkomsten van de kledingacties. Hierbij wordt in veel gemeenten bruikbare kleding opgehaald en verkocht. De opbrengst wordt evenredig over de stichtingen verdeeld.

De VPGO heeft weinig bijkomende kosten want het bestuur bestaat uit vrijwilligers waardoor bijna alle opbrengst ten goede komt van de maneges. En wat heel belangrijk is: al jarenlang behoort de VPGO tot de top 3 van kledinginzamelaars met de hoogste opbrengst per kilo.
De VPGO is sinds 1-1-2013 houder van het CBF-certificaat. Onze inzamelaar, Spronk Textielrecycling B.V.,  is lid van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT)

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de kledinginzameling dan kunt u contact opnemen met de kledinginzamelaar:

Spronk Textielrecycling B.V. te Enschede
Telefoonnummer: 053-4339690
E-mail: kledinginzameling@vpgo.nl