Nieuws

Nieuwe Naamgeving VPGO

Per 26 februari 2019 is de naam van de VPGO  gewijzigd in Vereniging Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning. Deze naam, waar alleen Oost is gewijzigd in Ondersteuning, doet de de vereniging meer eer aan.  Verder is de verplichting aan de leden om lid te zijn van de FPG losgelaten. In verband met de naamswijziging en het veranderen van de verplichting in relatie tot de FPG zijn de satuten van de VPGO gewijzigd per 26 februari 2019. 

CBF-erkenning.

Per 1 januari 2013 is de VPGO ‘Erkend goed doel’ van het CBF. De VPGO mag het logo van het CBF gebruiken. Per 1-1-2016 is de erkenning verlengd.

In 2019 is de erkenning getoetst en in orde bevonden!

Link naar Youtube: